“Unlimited gelooft dat de inbreng van commerciële mensen essentieel is voor het bedrijfsresultaat. We hebben ruim 20 jaar met alle mogelijke communicatiemiddelen en Business Intelligence, bedrijven van binnenuit versterkt. Alle kennis en ervaring die hierbij zijn opgedaan vormen de basis voor het totaalprogramma Brand Ambassadors®. Hét programma om commerciële teams te helpen winnen.”


Hoe succesvol wil je zijn?
Brand Ambassadors® helpt!

Een verkoper is op de hoogte van wat hij moet weten -Kennis-, hoe hij die kennis moet toepassen -Vaardigheden- en welke instelling van hem wordt verwacht -Houding & Gedrag-. Daarmee is hij in staat om gestelde doelstellingen te behalen.

Om in de snel veranderende wereld de gestelde doelstellingen te blijven behalen,
is het totaalprogramma Brand Ambassadors® een uitstekend hulpmiddel.bestaat uit 2 bouwstenen:

BA_bouwsteneen1b
BA_bouwsteneen2b

Hoe succesvol wil je zijn?
Brand Ambassadors® helpt!


+31 (0)35 548 6500

Tromplaan 1 / 3742 AA Baarn / The Netherlands / /HOME DOE DE BRAND AMBASSADOR TEST!